logotip sole GEOGRAFIJA
učitelj: Stojan Berlič

6.razred


7.razred

8.razred

9.razred

nazaj domov naprej
OSMI RAZRED
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI AMERIKE, AFRIKE, AVSTRALIJE IN POLARNIH OBMOČIJ
Učne teme

1. Afrika - naravnogeografske značilnosti
2. Severna  Afrika
3. Tropska Afrika
4. Južna Afrika
5. Avstralija in Oceanija
6. Angloamerika
7. Latinska Amerika
8. Polarna območja
Povezave

Izdelki učencev